INDREGULERING & MÅLINGER

Det er vigtigt at ventilationssystem er indreguleret korrekt, ventilation er en bekostelig teknisk installation der skal sørge for et godt og sundt indeklima.
En korrekt indregulering (jf. DS447) sørger for kunden/brugers sikkerhed for at systemet er installeret korrekt og virker optimalt.
Ved indregulering balanceres luftmængder til de områder som betjenes, det betyder at man sikre at luftmængder er som projekteret, at der ikke er trækgener i opholdszoner og lydkrav overholdes
Der udarbejdes en rapport når opgaven er udført.

Har man et eksisterende ventilationssystem i bolig eller er firmaet flyttet til nye omgivelser, kan det være en god ide at få gennemgået ventilationssystemet.
Ved gennemgang kan der opdages der ofte fejl og mangler som direkte kan påvirke omkostninger til drift, sikkerhed og den daglige trivsel.
Efter en gennemgang er man sikker på hvad man har og kan afstemme virkeligheden med forventninger og evt. aftaler med sælger, udlejer
Der udarbejdes en rapport når opgaven er udført.

  • Vi kan hjælpe med alle typer ventilationssystemer
  • Indregulering af ventilationssystemer.
  • Måling af middelhastighed i opholdszoner
  • Kontrol af eksisterende ventilationssystemer.
  • Kontrol af tryktab, lufthastighed & luftmængde
  • Kontrol af CO2 niveau
  • Energioptimering
  • Trykprøvning af kanalsystem
  • Lydmålinger