Blowerdoor test

Sådan foregår det

En blowerdoor test af bygningen foregår ved, at alle gennemføringer i klimaskærm lukkes til med en special membran herefter monteres en plastdug som er justeres så den er tæt i døråbning. I bunden af denne monteres der en ventilator, som styres via en PC.
Blowerdoortesten, og bygningen sættes først i undertryk og derefter i overtryk. Dette gør det muligt at måle bygningens tæthed og luftskifte, og der udarbejdes efterfølgende en rapport som dokumentation for dette.
Viser bygningens tæthed sig at være utilfredsstillende, kan eventuelle utætheder findes ved hjælp af en termografering.

Hvornår udføres Blowerdoor tests?

• Ved køb og salg af bygninger opført efter april 2006 og i øvrigt, når man vil spare på energien i alle opvarmede bygninger
• Nybygning når klimaskærmen (dampspærre) er monteret, og inden beklædning monteres
• Når bygningen er nøglefærdig
• Ved et års garanti eftersyn
• Ved 5 års garanti eftersyn

Vigtigt! Har bygningen ikke fået udført tæthedsprøvning, trykprøvning og blowerdoor test, er det bygningsejer, der står med ansvaret for bygningens tæthed efter de 5 år.